Được tặng giầy mới

Thứ Hai, 03-12-2007: Bác Hương chiều mình ghê. Bác đã mua quần áo cho mình hôm trước, hôm nay lại mang tặng mình giầy. Mình cảm động quá nên để bác bế suốt. Bác hẹn tuần sau sẽ đến thăm mình tiếp cơ nhé.