Đêm thứ 2

Thứ Tư, 17-10-2007: Đêm thứ 2 ở bệnh viện, mình vẫn còn lạ lắm, lúc nào cũng muốn được Maman ôm. Mình khóc đòi ăn liên tục. Maman chỉ ngủ được 2-3h mà chẳng thấy Maman mệt gì cả. Công nhận Maman khỏe thật.

One Comment