NHỮNG CÂU CHUYỆN ANH KỂ- 2.Ai giúp ai

Em lớn thêm với những câu chuyện Anh kể. Mỗi ngày!

Và có một ngày, anh mang về một bình hoa tràn đầy sắc đỏ. “Em biết không, chậu hoa này tên là “Everyday Hapiness” đấy”. Và em muốn viết gì đó. Viết lại những câu chuyện anh kể.  Hạnh phúc ngời sắc đỏ. Mỗi ngày!

Có một cô gái ngày nào cũng đến mua trứng nhà một bà cụ già. Cô muốn giúp đỡ bà cụ neo đơn.

Cô hỏi giá bà cụ, bà nói “Cô trả bao nhiêu cũng được”. Và cô trả bà cụ 4 đồng một quả.

Ngày hôm sau, cô lại tới, bà cụ vẫn nói “Cô trả bao nhiêu cũng được”. Cô muốn giúp bà cụ, quyết định tăng giá lên 4,5 đồng một quả.

Ngày hôm sau nữa, cô lại tới, và quyết định trả bà cụ thêm tiền, 5 đồng một quả trứng.

Ngày hôm sau nữa, cô tự tăng gía trứng mua của bà cụ. 5,5 đồng một quả.

Ngày thứ 5, khi cô tới, khi cô tới, có một lái buôn ở đó. Cô dừng lại trước ngưỡng cửa. “Nếu 5,5 đồng cụ không bán, tôi trả cụ 6 đồng”. “Không, tôi không bán cho ông đâu”. “Vì sao cụ nhất định không bán?”. “Trong làng có cô giáo trẻ. Cô ấy hơi gầy một chút, nên tôi muốn để dành trứng cho cô ấy có sức dạy trẻ con trong làng”.

Khoé mắt cô gái cay cay.

“Em thấy không, trong cuộc sống đôi khi mình tưởng đang giúp ai đó. Hoá ra mình lại là người được giúp”.

Câu chuyện Anh đã kể trên đường đón Em từ trung tâm Paris đi bộ về nhà. Và mắt em cay cay.