NHỮNG CÂU CHUYỆN ANH KỂ- 8.Ba chiếc sàng của Socrate

Em lớn thêm với những câu chuyện Anh kể. Mỗi ngày!

************************

Nhà hiền triết Socrate đang thưởng trà thì một người học trò hớt hải chạy tới, vẻ mặt giận giữ.

  • Con nghe người ta nói rằng thày…
  • Trước khi nghe người ta nói về thày, con trả lời 3 câu hỏi nhé. “Tin con nghe được có phải SỰ THẬT không”?
  • Con không biết, con chỉ nghe người ta thuật lại
  • “Thế có THIỆN Ý không”?
  • Không ạ, lại là một chuyện ngược lại
  • “Thế có LỢI ÍCH gì không”?
  • Con nghĩ là cũng không có ích lợi gì
  • Nếu những gì con sắp thuật lại cho thày nghe đã không Thật, không Thiện ý, không Bổ ích vậy con cần gì phải nói?

*************************

Em vẫn luôn bất ngờ (đến kinh ngạc) về việc dùng ba chiếc sàng Socrate của Anh…Để một cuộc sống luôn trong sáng, và tràn đầy năng lượng tích cực.

Nói & Nghe & Truyền tin qua những chiếc sàng.