YÊU QUÁ ĐỖI Archive

Xuân là

Paris, 12/02/2021 – XUÂN LÀ … 1. Xuân là cả một tuần Tết, vui từ chính không khí chọn đồ, dọn nhà, chuẩn bị đồ ăn. Chiều 29
Read More

22 năm

Paris, thứ 4, 22-04-2020: 22 năm Đúng một ngày thứ 4 của 22 năm trước, em trả lời “Đồng ý” cho lời ngỏ yêu thương cách đó đúng
Read More