NHỮNG CÂU CHUYỆN ANH KỂ- 7.LỢN

Em lớn thêm với những câu chuyện Anh kể. Mỗi ngày!

Các thanh niên lớn lên với những câu chuyện anh kể. Mỗi ngày!

“Nào các bạn, Pa có một chuyện này, các bạn sẽ thích đấy”

************************

Một anh chàng lái xe đi lên đường vòng trên núi, vừa đi vừa ngó nghiêng. Một người lái xe ngược chiều từ trên núi xuống hét “Lợn”. Anh chàng, đang ngó nghiêng, quay ra rất bực bội, bắt đầu lớn tiếng. Và rồi chợt giật mình chỉnh tay lái. Một đàn lợn đang từ từ băng qua đường.

Kết luận “Đừng bao giờ nghi ngờ lòng tốt của người khác”.

(Anh và bọn trẻ bắt đầu vỡ oà trong tiếng cười).

 

Chú thích 1: Người lái xe ngược chiều vội, chỉ kịp nói nhanh

Chú thích 2: Bọn trẻ sẽ vô cùng nhớ những chuyện được đơn giản hoá mà Pa chúng kể