NHỮNG CÂU CHUYỆN ANH KỂ- 5.CÀ RỐT, TRỨNG & HẠT CÀ FÊ

Em lớn thêm với những câu chuyện Anh kể. Mỗi ngày!

-“ Em có muốn nghe Anh kể chuyện không?”

*****

Cha nhìn con gái, đang đăm chiêu xa xăm, đầy tâm trạng bên khung cửa sổ “Con có muốn nghe Cha kể chuyện không?”

“Cà rốt, trứng, và hạt cà fê bị bỏ vào nước sôi. Cà rốt nhũn ra. Trứng cứng lại, rất ngon. Hạt cà fê thơm ngậy.

“Con biết không, trước cùng một thử thách của cuộc sống, con có thể chọn là cà rốt, trứng, hay hạt cà fê trong nước sôi”.

*****

Em đã hiểu. “KIÊN CƯỜNG” như trứng, và “ĐẬM ĐÀ” (bản sắc sống) như hạt cà fê.