Latest

20 THÁNG TƯ

Paris, chủ  nhật, 15-04-2018 : 20 Tháng tư Tháng tư về/ Gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời/ Nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi
Read More

Hạ Long

Paris, thứ ba, 8-08-2017: Hạ Long Bọn trẻ xứng đáng có được những ngày nghỉ đáng nhớ. Anh và Em chọn Hạ Long trong đợt hè lần này.
Read More