Mục tiêu : đẹp trai hơn ông ngoại

Paris, thứ sáu, 14-12-2007 : Hôm nay nhận được Album ảnh Papa mới rửa, Maman xem đi xem lại. Maman bảo mình đẹp trai hơn chú Kiên, chú Thân và cậu Tùng rồi, chỉ còn đối thủ nặng kí là ông ngoại thôi. Thắng ông ngoại mà mục tiêu to lớn của mình. Mình cần phải bú ti nhiều hơn và đi dạo tập luyện thể thao đều cho cường tráng mới được. Đến hè ông ngoại sang nhất định mình phải thật phong độ.

One Comment