Bất ngờ thứ n

Paris,Thứ tư, 12-12-2007 : Ông Serge mới từ Việt nam qua sáng hôm qua thì trưa nay đã đến nhà mình chơi mà không báo trước được vì Maman và Papa đều thay số điện thoại. Ông Serge nói toàn tiếng Pháp nên nhiều khi mình không hiểu được nên mình hơi ọ ẹ tỏ vẻ bất bình. Buổi chiều Papa dẫn mình đi dạo dọc sông Seine để đến trụ sở hội sinh viên. Trời rất lạnh, và đường cũng hơi xa đối với mình vì phải đi bộ mất 30 phút, nhưng chẳng sao cả, vì mình nằm trong Ferrari của mình để Papa đẩy cơ mà.

One Comment