Lòng mẹ

Paris, 29-08-2013

(Thơ ông nội 2 anh chàng độc thân vui tính tặng cho bà)

 

Giấc mơ nào con cũng gọi mẹ ơi !

Giấc mơ có con cò bay la bay lả

Giấc mơ có con cò làm tổ

Con cò bay, con cò đỗ cành mềm ….

 

Giấc mơ nào con cũng mến thân

Thửa ruộng, con trâu và bóng hình của mẹ

Hàng lúa, bờ tre, cây cau, cây khế

Quê hương mình yêu quá là yêu !

 

Con đã lớn rồi ôi mẹ kính yêu

Mẹ đã sinh con từ dòng máu đỏ

Từ khúc ruột mềm cắt thành con đó

Bao đắng, bao cay mẹ chịu một mình

Lòng mẹ như trời, như suối, như sông

 

Ôi nói làm sao hết được công ơn

Mẹ đã cho con cả cuộc đời của mẹ

Và lịch sử có gì hơn thế

Có gì hơn lòng mẹ đã cho mình

Xin cho con được quỳ dưới chân người

Để nói tiếng : Mẹ là vĩ đại

Ông nội Nguyễn Văn Thường