Ngắm trang trí Noel

Paris, Thứ năm, 06-12-2007 : 6h Papa đi làm về, đưa mình và Maman đi dạo một vòng tìm quà Noel. Đường phố bây giờ đẹp ơi là đẹp, chỗ nào cũng trang trí Noel. Đường treo đầy đèn, sáng choang. Người đông quá trời luôn. Mình chăm chú nhìn và khám phá mọi thứ không chán mắt. Nhưng tiếc quá là chưa đi dạo xong thì trời bị mưa nên Papa vội đưa mình về.