Kỷ lục mới

Thứ Ba, 04-12-2007: Công nhận Maman dûr (nghiêm khắc) với mình thật, Maman rèn cho mình bao nhiêu thói quen. Hôm nay Maman áp dụng một phương pháp mới bắt mình ít dậy hơn ban đêm. Phương pháp có vẻ cũng hiệu  nghiệm vì đêm nay là lần đầu tiên mình ngủ 5 tiếng liên tục không mới dậy đòi ăn.

One Comment