Thư của bà ngoại

Thứ Tư, 28-11-2007: « Bà chào cún con. Bà khoe ảnh cháu với mọi người trong cơ quan, họ gọi nhau đến xem và khen cháu to lớn như trẻ 2-3 tháng, bà ngoại mừng lắm. Nhìn cháu lanh lợi khôi ngô bà vui. Bà hôn cháu. Yêu cháu nhiều »  Nhận được thư bà ngoại mình vui lắm, và cảm động nữa. Mình mong ông bà nội ngoại sang chơi lắm.