Nhận được quà của bác Cẩm Tú

Thứ Hai, 26-11-2007: Papa nói lâu quá rồi không nhận được tin của bác Tú. Vậy mà vừa biết mình chào đời bác Tú đã chuẩn bị quà tặng mình. Mình cảm động quá, hu hu…

One Comment