Tiệc tùng

Thứ Sáu, 23-11-2007: Bữa tiệc hôm nay bị hoãn tới mấy lần, hôm nay mới tổ chức được. Ông Dũng và bà Vân rất muốn đến thăm mình  nên hẹn nhiều lần rồi. Còn có ông Cường và ông Long nữa. Chú Đức Anh cũng đến vì chú ấy khoái mình lắm. Mình nhận được rất nhiều quà, đặc biệt có một chiếc máy bay bằng gỗ ông Cường mang tận từ Bỉ về chiều nay. Ông Cường bế mình ngủ tít cả mắt. Sau đó mọi người nói chuyện to ơi là to mà mình cũng chẳng quan tâm.