Weekend vui

Chủ Nhật, 04-11-2007: Đúng là cuối tuần có khác. Hôm qua cũng nhiều bạn bè của bố mẹ, hôm nay cũng thế. Mình cô Trang nhà chú Minh lắm vì cô ấy cười tươi ơi là tươi, cô ấy mà bế và nựng mình thì ôi thôi, mình thích phải biết. Cô chú ấy còn tặng hoa cho Maman nữa cơ nhé.

One Comment