Bất ngờ nữa: cô Denise đến thăm

Thứ Năm, 01-11-2007: Hôm nay là lễ Toussaints, cả nhà mình được nghỉ nên Papa tổ chức tiệc mừng. Uống nhiều Champagne và rượu quá nên cả nhà say và đi ngủ. Cô Denise làm cùng cơ quan mẹ và chú bạn người Mỹ của cô đến chơi mà không báo trước vì muốn làm Maman mình bất ngờ. Tuy nhiên do không được báo trước nên lúc cô đến cả nhà mình ngủ. Mình thì không thể mở nổi mắt dù Maman cố gọi dậy, làm cô Denise đến cơ quan mẹ kể « déçue » (thất vọng quá).

One Comment