Đón cô Yến và cô Hương

Thứ Bẩy, 27-10-2007: Cô Yến bạn bố mẹ từ Việt Nam sang nên đến nhà mình chơi, cô cùng hơi bận một chút do còn nhiều việc. Cô kể rất nhiều về chị Kin. Chị ấy bây giờ lớn lắm rồi, và yêu bố mẹ lắm. Cô Hương thì bế và trêu mình liên tục, mình chưa đáp lại được nên cũng hơi tiếc. Nhìn mình mặc quần áo cô Yến tặng Papa bảo mình như là thanh niên ấy.