Ôi nhiều quà thế !

Thứ Sáu, 19-10-2007: Lẽ ra ngày mai mình mới được ra viện nhưng Maman xin ra sớm để ngay mai cuối tuần được ở nhà. Papa đến đón mình, dẫn mình đi xuyên qua vườn hoa Luxembourg về nhà. Vườn hoa mùa đông rất đẹp, lá vàng ươm, chỉ tiếc là Papa quên may ảnh ở nhà. Về đến nhà mình được Maman giới thiệu rất nhiều quà do các cô chú cơ quan mẹ tặng. Maman kể hôm mọi người tặng quà cơ quan mẹ phải gọi điện cho Papa đến và cử thêm 2 người nữa mới cầm hết quà về nhà cho mình. Tối đầu tiên ở nhà mình ngủ khá ngon bên cạnh Papa và Maman.

One Comment