Tán

Paris, 27-09-2015 : Tán

Cụ tỉ tê chẳng nhân dịp gì « Em khó kiếm người nào yêu em hơn anh đấy. Anh tin chắc anh là sự lựa chọn tốt nhất của em. Và em cùng là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Anh không phải người thích tiền bạc (thế mà luôn tự nhận mình « Kh. đại gia », thỉnh thoảng sắp xếp chút tiền (lẻ), để Tom và Gấu cực kì ngưỡng mộ “Pa giàu nhất thế giới”). Anh cũng không tham vọng quyền lực. Gia đình là số 1. Anh làm việc hăng say theo những gì anh và em thống nhất với nhau. Những gì đạt được là niềm vui, nhưng không bao giờ là sự đánh đổi gia đình ».

  • « Thôi Cụ đừng mồm miệng đỡ chân tay nữa Cụ ơi».
  • « Có đỡ được chút nào đâu. Chân tay anh vẫn phải hoạt động liên tục đấy ».