Đi một ngày đàng 6 – Vượt khó

Paris, thứ tư 01-09-2014 : Đi một ngày đàng 6 – Vượt khó

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo VCREME nơi Em tham gia theo kiểu đam mê có chương trình học bổng cho các sinh viên giỏi, khó khăn để theo học lớp Pre-master, bổ sung kiến thức kinh tế tiêu chuẩn quốc tế, tìm học bổng và trường học cho các học viên tốt nghiệp xuất sắc. Thông tin học bổng đăng trên báo Dân trí. Hồ sơ gồm bảng điểm, kế hoạch học tập, giới thiệu về mình và hoàn cảnh gia đình. Trực tiếp tham gia xét tuyển hồ sơ, Em tỉ mẩn ngồi làm việc. Một ngày trôi qua. Em thấy mắt mình cay nồng. Có thí sinh bố có vấn đề về thần kinh, mẹ là công nhân bị tai nạn lao động mất một mắt, nghèo nhưng vẫn tốt nghiệp loại giỏi một trường đại học nổi tiếng. Còn bao gia đình nông dân, công nhân, nghèo nhưng vẫn quyết tâm bằng giá nào cũng cho con đi học. Chỉ một chút giúp sức của xã hội, của nhà nước, của người bên cạnh cũng có thể thay đổi một số phận.

« Đi một ngày đàng », Em học được nhiều về nghị lực sống, về sự quan trọng của tương trợ cộng đồng. Để tiếp thêm sức cho những dự án về khát vọng trẻ em đang theo đuổi.