YÊU QUÁ ĐỖI Archive

Ma-ca-rê-na

Paris, 31-10-2011 Ma-ca-rê-na là điệu mình nhảy mỗi sáng, khi người đưa Tom ỉn ngược mạn trên đi Mẫu giáo, người ngược dòng mạn dưới cho Hấu béo
Read More

Xuân và Tết

Paris, 30-01-2011 Tết sớm bắt đầu bằng chuyến về Việt nam của cả nhà giữa tháng 12 xe xe lạnh. Háo hức, lúc nào cũng háo hức đến
Read More

Paris, 03-09-2010 7h40’ : Dậy đi em ơi –       Em chuẩn bị dậy đây (mà mắt vẫn chưa mở nổi) 8h40’ : Dậy đi cô nương ơi, sắp đến giờ
Read More